Aktualności

Powiat Wałecki modernizuje drogi za unijne fundusze

 

Łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych, większa mobilność regionalna, a także poprawa bezpieczeństwa kierowców – to główne założenia zaplanowanej w 2021 roku modernizacji dróg zarządzanych przez Powiat Wałecki. Urząd Marszałkowski przyznał właśnie Starostwu w Wałczu unijne wsparcie na przebudowę infrastruktury transportowej w gminie Mirosławiec. To w sumie 3 mln zł. Niebawem rozpoczną się procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Za fundusze Unii Europejskiej zmodernizowane mają zostać ponad 3 km drogi powiatowej 2310Z. Chodzi o odcinek z Piecnika do granic miejscowości Próchnowo. Inwestycja obejmuje roboty pomiarowe, prace rozbiórkowe, wykonanie nasypów i wykopów, poszerzenie oraz wymianę nawierzchni, przebudowę zjazdów i chodników, a także oznakowanie trasy i montaż na niej urządzeń bezpieczeństwa. Po zmianach infrastruktura transportowa przystosowana będzie do ruchu pojazdów o nacisku do 11,5 tony.

 

Koszt remontu drogi wyceniono na ponad 5 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 3 mln zł. Realizację projektu rozpoczęto pod koniec października 2020 roku. Roboty mają zakończyć się w grudniu br. Obecnie Starostwo Powiatowe w Wałczu szykuje się do ogłoszenia przetargu na modernizację trasy.

 

Inwestycja wpisuje się założenia 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 5.4  „Budowa i przebudowa dróg powiatowych”.

 

– Alokacja środków na to działanie w obecnej perspektywie unijnej wyniosła prawie 54 mln zł. Do tej pory przyznano wsparcie w wysokości prawie 40 mln zł. Projekt Starostwa w Wałczu jest 1 z 13, które skorzystało jak dotąd z unijnej pomocy na zmiany w infrastrukturze transportowej o charakterze powiatowym – mówi zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

 

Dzięki eurofunduszom zakończyła się m.in. przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca czy 3523Z na odcinku Popowo-Dobre prowadzone przez Powiat Koszaliński. Powiat Stargardzki zmodernizował drogę 1704Z od węzła Stargard Zachód w drodze krajowej S10 do skrzyżowania z drogą do Lipnika, a Powiat Świdwiński wyremontował ulice Kombatantów Polskich oraz Wojska Polskiego. Ponadto podpisane zostały umowy przyznające dofinansowanie dla Powiatu Gryfińskiego na przebudowę ulicy 1 Maja w Gryfinie, dla Powiatu Sławieńskiego na remont drogi powiatowej 3720Z na odcinku Karwice-Smardzewo-Ostrowiec, a także dla Powiatu Szczecineckiego na pierwszy etap poprawy stanu drogi 1294Z na odcinku Szczecinek – Żółtnica do miejscowości Buczek.

źródło: WZP.pl

29-01-2021 Redakcja

Dodaj komentarz

Reklama [A] - Maral - Hurtownia BHP

SONDA

Czy podoba Ci się portal eWałcz.pl?

NIE
TAK